ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

     aranyerparna.hu ÁSZF

 • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Ollár Csabáné egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.aranyerparna.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
 • Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.aranyerparna.hu weboldalon keresztül, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.
 • A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

1. Definíciók

      Felhasználó

 • Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

      Fogyasztó

 • Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

       Vállalkozás 

 • A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.                                                                                                                                                                                    Szolgáltató
 • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 • A szerződés Ollár Csabáné, átalányadózó vállalkozóval jön létre.
 • Székhely (és egyben a panaszügyintézés helye) és telephely: 8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út. 24. A szolgáltató adószám: 659741-1-40
 • A szolgálató cégjegyzékszáma/nyilvántartási szám: 30292087 Szerződés nyelve: magyar
 • Elérhetőségek: zsollarparna@gmail.com (az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe).
 • A szolgáltató telefonszáma: +36 30 668 6576 Számlavezető bank: RAIFFEISEN BANK Bankszámlaszám: 12092309-01907939-00100009 Ügyfélszolgálat: Ollár Csabáné Telefon: +36306686576

3. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

 • Infinx Kft.
 • Adószám: 32072145-2-04 Székhely: 5900 Orosháza, Balassa Pál utca 25/A Cégjegyzékszám: 04 09 016584

       DOMAIN SZOLGÁLTATÓ

 • Cégnév: BlazeArts Kft.
 • Adószám: 12539833-2-43
 • Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
 • Telefonszám: +36 1 610 5506
 • Cégjegyzékszám: 01 09 389087

4. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.aranyerparna.hu weboldalon található webáruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.
 • Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen ÁSZF 2023. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 • Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban.

5. REGISZTRÁCIÓ ÉS VÁSÁRLÁS

 • Az aranyerparna.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 •  Az aranyerparna.hu webáruház szolgáltatásai regisztrációhoz nem kötöttek. A felhasználó a szolgáltatás-igénybevétele/megrendelése/előfizetése során köteles a saját, valós adatait megadni. A szolgáltatás-igénybevétele/megrendelése/előfizetése során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok megadása esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis, vagy ha az más szerződést leplez, a felek jogait és kötelezettségeit a leplezett szerződés alapján kell megítélni.
 • Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon)
 • A megrendelés leadását követően a szerződés annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követően 5 évig őrzi.

6. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, TERMÉKEK ÉS ÁRAK

 • A VÁSÁRLÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES REGISZTRÁLNIA Legelőször is fontos tudnia, hogy megrendelését szállítási költség nélkül postázzuk.
 • Mivel, mint már az előzőekben írtuk, a csomagküldéshez elengedhetetlen egy valós és pontos név illetve cím, a vásárláskor meg kell adnia adatait.
 • Célszerű egyből a számlázási címet megadni, mivel a rendelés elküldése előtt a megjegyzés rovatban kérhet eltérő szállítási címet.
 • Ismételve, fontos, hogy ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

7. VÁSÁRLÁS

 • Lehetősége van a webáruházban a termékek között válogatni, és a kiválasztott terméket a kosárba tenni.
 • A Kosár oldalon a termék mennyiséget bármikor módosíthatja vagy akár törölheti is.
 • A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon) rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os áfát, illetve, ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek), fizetéssel kapcsolatos díjakat.
 • A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges).
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.
 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

8. RENDELÉS

 • Felhasználóként regisztráció nélkül is megkezdheti a megrendelését. A megvásárolni kívánt terméket kosárba helyezi és darabszámát beállítja és bármikor megtekintheti a Kosár tartalmát a KOSÁR ikonra kattintva. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „+/-” ikonra kattint Felhasználó. a „Fizetés” gombra kattintva tudja elindítani. Itt kitöltheti személyes adatait, illetve bejelentkezhet, és ki kell kiválasztania az Ön számára megfelelő szállítási módot is. Pontos összeget lát, mely megmutatja a kiválasztott termékek árát és mennyiségét és a legvégén egy összesítést, mely a számla végösszegével lesz egyenlő. Végezetül a megjegyzés rovatba üzenetet írhat. (pl.: számlázási címtől eltérő szállítási cím, vagy kért szállítási időpont, stb.) Ha mindent beállított, a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva adhatja le rendelését.
 • Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők

9. FIZETÉS FIZETÉSI MÓDOK

 • Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. Helyszín: 8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út 24., Telefonszám az egyeztetéshez +36 30 668 6576
 • Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal, vagy csomagpontra kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak, vagy a csomagponton teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.
 • Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található RAIFFEISEN BANKnál vezetett 12092309-01907939-00100009 számú bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
 • Online fizetés bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

      Online áruházunkban az alábbi bankkártyákat fogadjuk el:

 • MasterCard, Visa Classic, Maestro, Visa Electron és American Express kártyák. Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a sikeres fizetés után lehetséges.
 • Online bankkártyás fizetési szolgáltatónk a BARION

  A Barion kétféle fizetési lehetőséget kínál:

 • Fizetés Barion tárcával, vagy fizetés bankkártyával
 • A Barion Smart Gateway fizetőkapun bárki fizethet bankkártyával, egyszerűen bankkártya adatainak megadásával, nem szükséges előzetes regisztráció.
 • A Barion tárcával rendelkező felhasználók azonban kényelmesebben fizethetnek, ezért minden fizetésnél van lehetőség regisztrációra.
 • A vásárlás bármikor megszakítható az oldalon található Vásárlás megszakítása feliratra kattintva

       A Barion fizetési lehetőségekről bővebb információk találhatók a Barion honlapján 

 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a emailben kapja meg. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
 • Online áruházunkban az alábbi bankkártyákat fogadjuk el: MasterCard, Visa Classic, Maestro, Visa Electron és American Express kártyák. Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a sikeres fizetés után lehetséges. Online bankkártyás fizetési szolgáltatónk a BARION

10. Bankkártyás fizetés Barionnal

 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15.§-a, és egyéb feltételei (pl. 20.§) szerint a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik.
 • A megrendelt termékeket INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL kapja meg a felhasználó a megadott címen.                                                                                                                                  Adatbeviteli hibák javítása:
 • Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.                                                                                  Részletesen:
 • A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát.
 • Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint.
 • A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
 • Felhasználónak lehetősége van a rendelés elküldése után is kérni az esetleges hibák javítását telefonon, vagy e-mailen.
 • Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.
 • A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet.
 • A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

11. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

 • A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 • Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 1-7 napon belül.
 • Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Felhasználó a rendelését módosíthatja, vagy lemondhatja, amíg az eladó a szállítmányozó cégnek át nem adja, de utána Felhasználó tudomásul veszi, hogy csak az elállási jogával élve tudja érvényesíteni módosítási vagy törlési szándékát.
 • Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
 • A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
 • A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, haa Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 • A szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni, továbbá Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Felhasználó érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb jogait.
 • Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik. Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (odavissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.
 • Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi követeléskezelő és/vagy ügyvéd segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

12. VISZZAIGAZOLÁS

 • a megrendelt és feladott rendelésekről visszaigazolásképpen egy automatikus e-mailt kap, amiben látható lesz a hozzánk beérkezett rendelése.
 • Megrendelését lehetőleg 24 órán belül postázzuk, amennyiben a kiválasztott termék készleten van, de legkésőbb 7 munkanapon belül.
 • A kiszállító futárszolgálat fogja Önt értesíteni a szállítási időpontról, e-mailben, mely során lehetősége lesz időpontegyeztetésre.

13. FUTÁRPOSTAI SZOLGÁLTATÓ

       1. Futárpostai szolgáltató:

 • Gls General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
 • 2351 Alsónémedi, Europa u.2.
 • Email: info@gls-hungary.com Telefonszám: 06 29 88 66 94

       2. Futárpostai szolgáltató

 • Az adatkezelő megnevezése: Magyar Posta Zrt.
 • Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 • Telefon: 061 797 82-82
 • Email: ügyfelszolgalat@posta.hu
 • Hétfőtől szerdáig és pénteken 08:00-17:00 Csütörtökön 08:00-20:00 óráig.
 • MPL (Magyar Posta Logisztika) szolgáltatások: customer.service@posta.hu
 • Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
 • A megrendelések feldolgozása 24 órán belül történik, munkanapokon történik 13.00 óráig.
 • A 13.00 óráig leadott rendeléseket – amennyiben a termék készleten van – másnapra szállítjuk.
 • A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben emailben vagy telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 • Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-7 munkanapon belül.
 • A webáruház által forgalmazott termékek leírásában törekszünk a lehető legszélesebb és legpontosabb információkkal szolgálni az adott termékről, de előfordulhatnak adatrögzítési hibák, melyeket a lehető leghamarabb javítunk, pontosítunk a tudomásunkra jutásukat követően. A termékeknél megjelenített képeken pontosan az adott termék kerül feltüntetésre.

14. A SZERZŐDÉS SZÖVEGÉNEK TÁROLÁSA

 • Az Ön rendeléséről szóló szerződés szövegét 5 évig tároljuk.
 • Küldünk Önnek egy visszaigazolást a rendelésről a megadott e-mail címére.

15. ELÁLLÁSI JOG

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

       A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

 • Termék adásvételére irányuló szerződés esetén, a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja
 • Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
 • A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 • A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 • Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
 • A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli
 • Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 • Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 • Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
 • A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
 • A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
 • A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el
 • Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.
 • Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Elállási jog gyakorlásának a menete:

 • Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándéká
 • A Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
 • Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
 • A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 • A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 • Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

16. SZAVATOSSÁG

 • Hibás teljesítés
 • A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el. 4. Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

17. Termékszavatosság

 • Ha a megrendelt és kicsomagolt terméken bármilyen hibát észlel kérjük telefonon, vagy emailben értesítsen az alábbi elérhetőségeken: 306686586, zsollarparna@gmail.com
 • Természtesen számíthat az azonnali hibátlan termékkel való cserére.
 • Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
 • Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Fogyasztót a termékszavatossági igénye alapján?
 • Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
 • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

      Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?

 • Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.
 • E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

       Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
 • A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

       A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
 • vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető,
 • vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. § A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

18. JOGÉRVÉNYESSÉGI LEHETŐSÉGEK

 • A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 • A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 • Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

      A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 • A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

19. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 • Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

       Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 • Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.
 • Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.
 • Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.
 • Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

20. PANASZKEZELÉS ESETÉN RENDJE, FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓ

 • Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint

 • A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz
 • A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.)
 • Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosege                                                                              Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:                                                                                                                        Baranya Vármegyei Békéltető Testület
 • Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
 • Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422 Fax száma: (72) 507-152
 • Elnök: Dr. Bércesi Ferenc Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
 • E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

        Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
 • Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
 • Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403 Fax száma: (76) 501-538
 • Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
 • Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu
 • E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

       Békés Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • Telefonszáma: (66) 324-976 Fax száma: (66) 324-976
 • Elnök: Dr. Bagdi László
 • Honlap cím: www.bmkik.hu
 • E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
 • Elnök: Dr. Tulipán Péter
 • Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
 • E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

      Budapesti Békéltető Testület

 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186
 • Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika Honlap cím:
 • https://bekeltet.bkik.hu/
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

       Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető

 • Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149
 • Elnök: Dr. Horváth Károly
 • Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

       Fejér Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
 • Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312
 • Elnök: Dr. Vári Kovács József
 • Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
 • E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

       Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • Telefonszáma: (96) 520-217 Elnök: Dr. Bagoly Beáta
 • Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto
 • E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

       Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

 • Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745 Fax száma: (52) 500-720
 • Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
 • Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu
 • E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

       Heves Vármegyei Békéltető Testület

 • Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.
 • Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint
 • Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615
 • Elnök: Dr. Gondos István
 • Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet
 • E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető

 • Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet
 • Telefonszáma: (20) 373-2570 Fax száma: (56) 370-005
 • Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit Honlap cím:
 • https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet
 • E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

      Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259
 • Elnök: Dr. Bures Gabriella
 • Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet
 • E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

        Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a
 • Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862
 • Elnök: Dr. Pongó Erik Honlap cím: www.nkik.hu
 • E-mail cím: nkik@nkik.hu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pest Vármegyei Békéltető Testület Székhelye
 • 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2
 • Telefonszáma: +36 1 792 788
 • Elnök: Dr. Koncz Pál
 • Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

       Somogy Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 • Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-04
 • Elnök: Dr. Csapláros Imre
 • Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159
 • E-mail cím: skik@skik.hu                                                                                                                                                                                                                                                       Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testüle
 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefonszáma: (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180
 • Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
 • Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu
 • E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

       Tolna Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 • Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130 Fax száma: (74) 411-456
 • Elnök: Mónus Gréta
 • Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2
 • E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

       Vas Vármegyei Békéltető Testület

 • Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
 • Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708 Fax száma: (94) 316-936
 • Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
 • Honlap cím: www.vasibekelteto.hu
 • E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

       Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
 • Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111 Fax száma: (88) 412-150
 • Elnök: Dr. Herjavecz Klára
 • Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu
 • E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület

 • Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
 • Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525
 • Elnök: Dr. Molnár Sándor
 • Holap cím: www.bekelteteszala.hu
 • E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.
 • A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén – az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével – valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.
 • A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
  A békéltető testületi eljárást a Szolgáltató igénybe veszi.
 • Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 • Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet
     A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

21. KAPCSOLATFELVÉTEL WEBÁRUHÁZ: +36306686576 zsollarparna@gmail.com

 

 ADATVÉDELEM Teljes részletességgel jelen weboldalon külön dokumentumban találhatók!